இந்தியாவில் தனியார் பள்ளிகளின் செயல்பாடு.

இந்திய கல்வி முறையில், அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்களைத் தவிர, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏராளமான தனியார் நிறுவனங்கள் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. தனியார் மயமாக்கல் இரண்டாம் நிலை மற்றும் உயர்நிலை மட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது. கல்வி நிறுவனங்களில் தனியார் மயமாக்கல் என்ற கருத்து, அரசாங்கத்திடமிருந்து நிதி மானியம் எடுக்காமல் நிறுவனத்தை நடத்துவதாகும். இருப்பினும் அவர்கள் அரசாங்கத்தின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரத்திடமிருந்து அங்கீகாரம் பெற வேண்டும்.

இந்த பள்ளிகள் தனியார் சங்கங்கள் அல்லது அறக்கட்டளைகள் / தனிநபர்களால் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால் அவை அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்ட ஒரு வாரியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்துடன் (சி.பி.எஸ்.இ) அல்லது இந்திய இடைநிலைக் கல்வி சான்றிதழ் (ஐ.சி.எஸ்.இ) உடன் அல்லது மாநில வாரியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளில், தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்சார் கல்வித் துறையில் முன்னேற்றம் என்பது நாட்டில் உள்ள பல தனியார் நிறுவனங்கள் பிறப்பதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க அளவை எட்டியுள்ளது. இந்த தனியார் நிறுவனங்கள் மாணவர்களுக்கு மதிப்பு அடிப்படையிலான கல்வியை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் சிறப்பு அந்தஸ்தையும் வழங்குகின்றன. இது அவர்களின் சிறப்பான கல்வித் திறனுக்கு சான்றாக கருதப்படும் தன்னாட்சி அமைப்பு ஆகும்.

சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் தத்துவத்தின் தற்போதைய சூழல் கல்வியை தனியார்மயமாக்குவதற்கான கோரிக்கைக்கு வழிவகுத்தது. வளர்ந்த நாடுகளான அமெரிக்கா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்றவை தங்கள் கல்வி முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாற்ற அதே முறையைப் பின்பற்றுகின்றன.ஆனால் இந்திய கல்வி முறையில் நிறைய நிலுவைகள் உள்ளன.

எதிர்காலம் இன்று நமக்குத் தெரியாத பல திறன்களால் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு வளர்ந்து வரும் அமைப்பு மற்றும் சிறந்த ஆசிரியர்கள் ஒரு பயனுள்ள கல்வி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் முதுகெலும்பாக இருப்பார்கள். தனியார் பள்ளிப்படிப்பு என்பது இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் கல்வி முறையின் அடிப்பகுதி. ஏன் என்று பார்ப்போம்,

இந்தியாவில் 1.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பள்ளிகள் உள்ளன, 250 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதில், இந்தியாவின் பள்ளிகளில் 25 சதவீதம் தனியார் என்றாலும், அவை மாணவர் மக்கள் தொகையில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை. பெரும்பான்மையான இந்தியர்கள் தங்கள் குழந்தையை ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு அனுப்ப விரும்புகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. கிராமப்புறங்களுக்கும் இது பொருந்தும். தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையின் விகிதம் வருடா வருடம் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் சாதனை நிலைகள் மற்றும் கற்றல் முடிவுகள் சராசரியாக அரசு பள்ளிகளை விட அதிகப்பாக இருப்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கை, தனியார் பள்ளி மாணவர்களில் 65 சதவிகிதத்தினர் இரண்டாம் வகுப்பு வாசிப்பு அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. இது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 45 சதவிகிதம் உள்ளது. கணிதத்தில் இது தனியார் பள்ளிகளுக்கு 57 சதவீதம், அரசு பள்ளிகளில் 39 சதவீதம் என இருக்கிறது.

எதிர்காலம் இன்று நமக்குத் தெரியாத பல திறன்களால் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு வளர்ந்து வரும் அமைப்பு மற்றும் சிறந்த ஆசிரியர்கள் ஒரு பயனுள்ள கல்வி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் முதுகெலும்பாக இருப்பார்கள். தனியார் பள்ளிப்படிப்பு என்பது இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் கல்வி முறையின் அடிப்பகுதி. ஏன் என்று பார்ப்போம்,

இந்தியாவில் 1.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பள்ளிகள் உள்ளன, 250 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதில், இந்தியாவின் பள்ளிகளில் 25 சதவீதம் தனியார் என்றாலும், அவை மாணவர் மக்கள் தொகையில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை. பெரும்பான்மையான இந்தியர்கள் தங்கள் குழந்தையை ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு அனுப்ப விரும்புகிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. கிராமப்புறங்களுக்கும் இது பொருந்தும். தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையின் விகிதம் வருடா வருடம் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் சாதனை நிலைகள் மற்றும் கற்றல் முடிவுகள் சராசரியாக அரசு பள்ளிகளை விட அதிகப்பாக இருப்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கை, தனியார் பள்ளி மாணவர்களில் 65 சதவிகிதத்தினர் இரண்டாம் வகுப்பு வாசிப்பு அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. இது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 45 சதவிகிதம் உள்ளது. கணிதத்தில் இது தனியார் பள்ளிகளுக்கு 57 சதவீதம், அரசு பள்ளிகளில் 39 சதவீதம் என இருக்கிறது.

எனவே, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுப்ப விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளால் தங்கள் குழந்தைகளை அரசு பள்ளிகளில் பல பெற்றோர்கள் சேர்த்து வருகிறார்கள். ஆயினும்கூட, ஒரு நாடு என்ற முறையில், இந்தியாவின் கல்வி முறை தரமானதாக வளர்ந்து வருவதில் தனியார் பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளும் காரணம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

உலகின் சிறந்த பள்ளிகளுடன் ஒப்பிடக்கூடிய சில சிறந்த தனியார் பள்ளிகள் நம் இந்தியாவிலும் உள்ளன. எனவே பல தனியார் பள்ளிகள் இந்தியாவில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன என்பதை நாம் உறுதியாக கூறலாம்.

மேலும் வாசிக்க : நேர்மறை சிந்தனைகளை வளர்ப்பது எப்படி?

Leave a Reply

Copyright 2021 Education Guide Help | All Rights Reserved.