குழந்தை உளவியல் என்றால் என்ன?

குழந்தை உளவியல்:

குழந்தை உளவியல் என்பது குழந்தையின் சப் கான்ஸியஸ் மற்றும் கான்ஸியஸ் நிலை வளர்ச்சியின் சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வு ஆகும். குழந்தை உளவியலாளர்கள் ஒரு குழந்தை தங்கள் பெற்றோருடன், தங்களுடன், மற்றும் உலகத்துடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறார்கள் என்பதைக் கவனித்து, அவர்களின் மன வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

குழந்தை உளவியல் ஏன் முக்கியமானது?

எல்லோரும் தங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள், ஆனால் ஒரு குழந்தையின் நடத்தை வளர்ச்சி என்பது ஒரு சாதாரண கட்டத்தின் அறிகுறியா அல்லது அசாதாரணத்தின் அறிகுறியா என்பது எப்போதும் தெளிவாகத் தெரிவது இல்லை . குழந்தை உளவியலாளர்கள் இந்த வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு உதவலாம். ஒரு குழந்தையின் இயல்பான மற்றும் அசாதாரண உளவியல் முறைகளைப் புரிந்துகொள்வது, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையுடன் எவ்வாறு சிறந்த முறையில் தொடர்புகொள்வது மற்றும் இணைப்பது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, உணர்ச்சிகளை நிர்வகிப்பதற்கான குழந்தைகளை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளை கற்பித்தல் மற்றும் ஒவ்வொரு புதிய வளர்ச்சி கட்டத்திலும் தங்கள் குழந்தை முன்னேறவும் வளரவும் உறுதுணையாக இருக்கிறது.
குழந்தை உளவியலாளர்கள் அசாதாரண நடத்தைகளை முன்கூட்டியே அடையாளம் காணலாம். கற்றல் பிரச்சினைகள், அதி வேகத்தன்மை அல்லது பதட்டம் போன்ற பொதுவான நடத்தை சிக்கல்களின் மூலத்தைக் கண்டறிய உதவலாம் மற்றும் குழந்தை பருவ அதிர்ச்சியின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு வேலை செய்ய உதவலாம். வளர்ச்சி தாமதங்கள் அல்லது மன இறுக்கம் போன்ற அசாதாரணங்களைத் தடுக்க, மதிப்பீடு செய்ய மற்றும் கண்டறியவும் அவை உதவக்கூடும்.

குழந்தை உளவியல் வளர்ச்சியின் சில முக்கிய பகுதிகளின் தொடர்புகளை ஆய்வு செய்கிறது:

உடல் வளர்ச்சி:

குழந்தைகளில் உடல் வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக நிகழ்வுகளின் கணிக்கக்கூடிய வரிசையாகும். அந்த வரிசையில் உங்கள் பிள்ளை தலையை உயர்த்தி, உருண்டு, ஊர்ந்து, நடந்து, ஓடுவது அனைத்தும் அடங்கும். உங்கள் குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சியைக் கவனிப்பதிலும், வளர்ச்சி முறைகேடுகளைக் குறிக்கும் ஏதேனும் அசாதாரணங்கள் இருந்தால் தெரிவிப்பதிலும் குழந்தை உளவியலாளர் உதவ கூடும். உங்கள் குழந்தை இயல்பாக வளர்ந்து வருவதை உறுதி செய்ய, வளர்ச்சியின் மைல்கற்களை நோக்கி உங்கள் குழந்தையின் முன்னேற்றத்தை குழந்தை உளவியலாளர்கள் கவனிப்பார்கள். உடல் வளர்ச்சியின் முக்கிய தாமதங்கள் பிற அடிப்படை வளர்ச்சி சிக்கல்களை வெளிப்படுத்தக்கூடும். பின்னர் அவை ஆரம்பத்தில் தீர்க்கப்படலாம்.

அறிவாற்றல் வளர்ச்சி:

குழந்தை பருவ அறிவாற்றல் வளர்ச்சியின் மருத்துவ புரிதல் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பெரிதும் மாறிவிட்டது. புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் கூட தங்கள் சூழலைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள். அதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். அதை வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள்.
அறிவாற்றல் வளர்ச்சி என்பது ஒரு குழந்தையின் அறிவுசார் கற்றல் மற்றும் சிந்தனை செயல்முறைகளைக் குறிக்கிறது. அதைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைப் பற்றிய அவதானிப்பு மற்றும் புரிதல், மொழி கற்றல், நினைவகம், முடிவெடுப்பது, சிக்கலைத் தீர்ப்பது,ஆகியவற்றில் ஒரு குழந்தை அவர்களின் கற்பனையை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது?, குழந்தை அடிப்படை பகுத்தறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது? ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த காரணிகள் அனைத்தும் குழந்தையின் மரபியல் மற்றும் சூழலால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

உணர்ச்சி (சமூக) வளர்ச்சி:

உணர்ச்சி மற்றும் சமூக வளர்ச்சி ஆழமாக பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. உணர்ச்சி வளர்ச்சி என்பது குழந்தை அவர்களின் உணர்ச்சிகளை எவ்வாறு உணர்கிறது, புரிந்துகொள்கிறது மற்றும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. பயம், மகிழ்ச்சி, கோபம், சோகம் போன்ற அடிப்படை உணர்ச்சிகளின் வெளிப்பாட்டின் மூலம் உணர்ச்சி வளர்ச்சி மிக இளம் குழந்தைகளில் வெளிப்படுகிறது. குழந்தை வளர்ந்து வரும் போது நம்பிக்கை, குற்ற உணர்வு, பெருமை போன்ற சிக்கலான உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுகின்றன. உணர்ச்சி வளர்ச்சியில் பச்சாத்தாபத்தின் மூலம் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை உணரவும் புரிந்து கொள்ளவும் ஒரு குழந்தையின் திறனும் அடங்கும். உணர்ச்சிகளை சரியான முறையில் கட்டுப்படுத்தவும், வெளிப்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்வது பல குழந்தைகளுக்கு கடினம். குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் உணர்ச்சிகளை ஆரம்பத்தில் புரிந்துகொள்ள உதவுவது தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால உணர்ச்சி வளர்ச்சியில் சக்தி வாய்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு குழந்தை உளவியலாளர் உங்கள் பிள்ளைக்கு அவர்களின் உணர்ச்சிகளை ஆரோக்கியமான, நேர்மறையான வழியில் புரிந்துகொள்ளவும் வெளிப்படுத்தவும் உதவி செய்வார்.

குழந்தையின் மன ஆரோக்கியம்:

குழந்தைகளின் மன நோய்களை ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சையளிப்பது மிகவும் முக்கியம். மன நோய் உருவாகியதும், அது உங்கள் குழந்தையின் நடத்தையின் வழக்கமான பகுதியாக மாறும். இதனால் சிகிச்சையளிப்பது மிகவும் கடினம்.
ஆனால் உங்கள் பிள்ளைக்கு கடுமையான பிரச்சினை இருக்கும் போது தெரிந்து கொள்வது எப்போதும் எளிதல்ல. அன்றாட அழுத்தங்கள் உங்கள் குழந்தையின் நடத்தையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக, ஒரு புதிய சகோதரர் அல்லது சகோதரியைப் பெறுவது அல்லது ஒரு புதிய பள்ளிக்குச் செல்வது என ஒரு குழந்தை தற்காலிகமாக செயல்படக்கூடும். இது மிகவும் கடுமையான பிரச்சினையாக இருக்கலாம் என்பதற்கான எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் கீழ்கண்டவாறு இருக்கலாம்.
1. பள்ளியில், வீட்டில், நண்பர்களுடன் மோதல்.
2. பசியின்மை அல்லது தூக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
3. சமூக விலகல் அல்லது தேவை இல்லாத விஷயங்களைப் பற்றிய பயம்.
4. படுக்கை நனைத்தல் போன்ற இளைய வயது குழந்தையின் நடவடிக்கைகளுக்கு திரும்புதல்.
5. சோகம் அல்லது கண்ணீர் போன்ற வருத்தத்தின் அறிகுறிகள்.

6. தலையில் அடிப்பது அல்லது திடீரென்று அடிக்கடி காயப்படுவது போன்ற சுய அழிவு நடத்தையின் அறிகுறிகள்.
7. மரணத்தின் எண்ணங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுதல்.
மனநலப் பிரச்சினைகளைக் கண்டறிய, மருத்துவர் அல்லது மனநல நிபுணர் உங்கள் குழந்தையின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள், மருத்துவ வரலாறு மற்றும் குடும்ப வரலாறு ஆகியவற்றைப் பார்க்கிறார். சிகிச்சையில் மருந்துகள் மற்றும் பேச்சு சிகிச்சை ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும் வாசிக்க : மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

Leave a Reply

Young female school psychologist having serious conversation with smart little boy at her office
குழந்தைகள் உளவியல் பள்ளிக்கல்வி

குழந்தை பருவ மன மற்றும் வளர்ச்சி கோளாறுகள்.

குழந்தை பருவ மன மற்றும் வளர்ச்சிக் கோளாறுகள் நரம்பியல் வளர்ச்சி, உணர்ச்சி மற்றும் நடத்தை கோளாறுகளை உள்ளடக்கியது, அவை உளவியல் மற்றும் சமூக நல்வாழ்வில் பரந்த மற்றும் கடுமையான பாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு குடும்பங்கள் மற்றும் கல்வி முறைகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க கூடுதல் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. கோளாறுகள் அடிக்கடி இளமைப் பருவத்தில் நீடிக்கின்றன (நெவோ மற்றும் மனாஸிஸ் 2009; போலன்ஸிக் மற்றும் ரோட் 2007; ஷா மற்றும் பிறர் 2012). இந்த குழந்தைகள் […]

Read More
குழந்தைகள் உளவியல்

மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் போது மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால் அது மாணவர்களின் தேர்வு செயல்பாட்டை பாதிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.எனவேய மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு சமாளிக்கலாம் என்பது பற்றி இங்கு காணலாம். இன்றைய போட்டி நிறைந்த உலகில், எந்தவொரு நல்ல பாடத்திலும், புகழ்பெற்ற கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்திலும் சேர்க்கை பெற, நீங்கள் வெவ்வேறு நுழைவுத் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.பொறியியல், மருத்துவம், எம்.பி.ஏ, சட்டம் போன்ற […]

Read More
குழந்தைகள் உளவியல்

குழந்தை உளவியல் வளர்ச்சியின் சில முக்கிய பகுதிகள்

அறிவாற்றல் வளர்ச்சி: குழந்தை பருவ அறிவாற்றல் வளர்ச்சியின் மருத்துவ புரிதல் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பெரிதும் மாறிவிட்டது. புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் கூட தங்கள் சூழலைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள், அதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள், அதை வெளிப்படுத்த மொழி இருப்பதற்கு முன்பே. அறிவாற்றல் வளர்ச்சி என்பது ஒரு குழந்தையின் அறிவுசார் கற்றல் மற்றும் சிந்தனை செயல்முறைகளைக் குறிக்கிறது. அதைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைப் பற்றிய அவதானிப்பு மற்றும் புரிதல், மொழி கற்றல், நினைவகம், முடிவெடுப்பது, சிக்கலைத் தீர்ப்பது, குழந்தை அவர்களின் கற்பனையை […]

Read More